Asigurarea tehnică

Societatea dispune de o serie largă de utilaje terasiere, feroviare, întreaga gamă de utilaje şi dispozitive de mică mecanizare necesare executării lucrărilor de construcţii, reparaţii capitale şi întreţinere curentă a liniilor de cale ferată, plasate strategic în zonele de activitate pentru a răspunde prompt la solicitările clienţilor noştri.

Pentru verificarea calităţii lucrărilor, societatea dispune de dispozitive de măsurare verificate metrologic.

firma web design