Despre noi

Echipa

APRODEX are personal propriu angajat cu funcţii de conducere, supraveghere tehnică şi de control, cu experienţă îndelungată în activitatea specifică, experienţă dobândită în şantierele din ţară.

Pentru realizarea de lucrări de cea mai bună calitate, pentru satisfacerea necesităţilor clienţilor şi pentru respectarea cerinţelor legale de reglementare, aprodex utilizează personal autorizat, atestat şi instruit corespunzator nivelului şi gradului de complexitate cerut.

Informaţii privind asigurarea tehnică

Societatea dispune de o serie largă de utilaje terasiere , feroviare, întreaga gamă de utilaje şi dispozitive de mică mecanizare necesare executării lucrărilor de construcţii , reparaţii capitale şi întreţinere curentă a liniilor de cale ferată, plasate strategic în zonele de activitate pentru a răspunde prompt la solicitările clienţilor noştri.

Pentru verificarea calităţii lucrărilor, societatea dispune de dispozitive de măsurare verificate metrologic.

Politica de personal

Resursele umane reprezinta pârghia către succes a unei companii.

Credem că în orice societate este unanim recunoscut faptul că valoarea unei organizaţii constă nu atât în mijloacele materiale sau financiare de care dispune, cât mai ales, în potenţialul său uman.

Politica de personal a conducerii aprodex se fundamentează pe necesitatea de a furniza personalului cunoştinţele şi abilităţile, care împreună cu instruirea de bază şi cu experienţa dobândită să conducă la dezvoltarea competenţei.

Prin măsurile organizatorice adoptate, conducerea aprodex asigură verificarea periodică a pregătirii profesionale a întregului personal, permiţând execuţia activităţilor numai de către personal calificat în conformitate cu cerinţele procedurilor aprodex.

Avem  nevoie în permanenţă de sprijinul unor angajaţi competenţi, dinamici, flexibili, loiali şi capabili să lucreze în echipă.

Politica de securitate a datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru  APRODEX SRL. De aceea  ne luăm angajamentul să îţi păstrăm datele cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Pentru a ne asigura că facem tot ce putem pentru a-ţi oferi transparenţă în ceea ce priveşte modul în care folosim datele tale, precum şi pentru a-ţi oferi control asupra propriilor tale informaţii, am adaugat  Politica de securitate a datelor cu caracter personal.

Politica de securitate a datelor cu caracter personal te informează cu privire la modul în care folosim datele tale cu caracter personal, în privinţa drepturilor tale şi a modului în care ţi le poţi exercita. Politica de securitate a datelor cu caracter personal va intra în vigoare la data de 25 mai 2018, astfel urmând să ne aliniem cerinţelor Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecţia Datelor („GDPR").

Ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care APRODEX SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Mai multe detalii despre noile modificări puteţi solicita prin e-mail:  dpo@aprodex.eu.

Politica de securitate a datelor cu caracter personal poate fi accesată aici.
 

firma web design