APRODEX - CĂI FERATE ŞI CONSTRUCŢII

APRODEX este o societate comercială cu capital integral privat, înfiinţată în anul 2001, ce activează în domeniul construcţiilor, având ca obiecte principale de activitate lucrările de construcţie, reparaţie  şi întreţinere a căilor ferate, construcţiile civile şi industriale.

Sediul societăţii se află în municipiul Pascani, jud. Iasi, str. Vatra, nr. 9, cod postal 705200.

Specificul societaţii constă în capacitatea de a înţelege prin relaţia cu clientul nu un contract rigid finalizat printr-un act de vânzare – cumpărare a unui pachet de servicii, ci o permanentă interfaţare constructivă, care transformă partenerii în prieteni şi colegi de drum pe o perioada îndelungată. Sloganul nostru: Seriozitate şi bun simţ.

APRODEX oferă stabilitate şi echilibru într-un mediu economic imprevizibil şi preia din sarcina dumneavoastră acele activităţi şi domenii în care demonstrează prin fapte, profesionalism şi responsabilitate, o maximă competenţă. Rezolvarea oricărei probleme implică o organizare specifică şi o abordare structurată, care să conducă la soluţia optimă, generatoare de maximum de beneficiu în condiţiile date.

Fiind formată dintr-un colectiv tânăr, dinamic şi receptiv la nou, cu înaltă calificare şi cu vastă experienţă în domeniu, de la înfiinţare, obiectivul nostru de bază a fost şi va rămâne acela de a asigura servicii de înaltă calitate în conformitate cu cerinţele clientului, cu cerinţele legale şi reglementările aplicabile precum şi de a creşte satisfacţia clientului.

Considerăm că principalele elemente care ne-au impus pe piaţa de profil sunt :

  •     calitatea serviciilor oferite de noi, societatea având implementat şi certificat un sistem de management integrat în conformitate cu standardele: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2008.
  •     tehnologiile de producţie utilizate la realizarea serviciilor noastre;
  •     calificarea şi vasta experienţă a personalului angajat.

  Prezentare APRODEX

firma web design