APRODEX - locul V în ierarhia firmelor ieşene

APRODEX - locul V în ierarhia firmelor ieşene#1

În luna octombrie 2014 Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi a oferit societăţii APRODEX S.R.L. diploma de merit pentru clasarea pe locul V în ierarhia firmelor ieşene din domeniul Construcţii, clasa de mărime Întreprinderi mijlocii, pentru anul financiar 2013.

Topul Firmelor Ieşene este organizat anual de Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comeţ şi Industrie din România, în baza unei metodologii şi include câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total obţinut.
 

firma web design